Trang chủ / Windows / Ẩn hoặc hiện icon thông báo trên thanh Taskbar của Windows

Ẩn hoặc hiện icon thông báo trên thanh Taskbar của Windows

Khi bạn cài đặt nhiều chương trình vào máy tính thì bạn sẽ thấy một hàng dài các icon nhỏ phía dưới góc phải của thanh Taskbar. Rõ rang bạn sẽ thấy nó quá là lu bu và chiếm mất một không gian trên thanh taskbar. Bạn hoàn toàn có thể ẩn bớt các icon không cần thiết hoặc ích khi sử dụng để trong thanh taskbar gọn gàn hơn.
1

Kể từ bản Windows Vista trở về sau thì Microsoft đã tích hợp thêm trình quản lý Notification Area Icons cho phép quản lý tốt hơn các icon thông báo.

Để mở chương trình bạn duyệt đến địa chỉ Control Panel\All Control Panel Items\Notification Area Icons hoặc click vào icon mũi tên chỉ lên dưới thanh taskbar chọn Customize…
2

Bạn sẽ thấy cửa sổ Notification Area Icons.
Trong khung danh sách: Icons liệt kê danh sách các icon của các chương trình mà chúng có thể hiển thị dưới thanh taskbar.
3

Behaviors là các trạng thái mà bạn có thể thiết lập cho từng chương trình.
4

Show icon and notification: hiện icon và thông báo (chọn cho chương trình thường dùng)
Hide icon and notification: ẩn icon và thông báo (chọn cho chương trình rất ít dùng)
Only show notification: chỉ hiển thị thông báo (nên chọn)

Bạn hãy dựa vào tính sử dụng thường xuyên của chương trình mà bạn có thể thiết lập tương ứng sau cho thuận tiện nhất. Ví dụ như mình thường sử dụng USB nhưng mặt định icon của nó sẽ ẩn đi thì bây giờ mình chọn  Show icon and notification để luôn hiện icon USB khi sử dụng.

Ngoài ra bạn có thể ẩn đồng hồ và ngày tháng năm nếu bạn đã có chương trình xem lịch trên màn hình desktop. Cách làm như sau: Tại cửa sổ Notification Area Icons chọn Turn system icon on or off phía dưới góc trái.
5

Tại cử sổ mới bạn on (mở) hoặc off (tắt) icon hệ thống mà bạn muốn
6

Và bạn xem thanh taskbar đã gọn hơn rất nhiều phải không!
7

Xem thêm

Hiện icons My Computer

Cách tạo biểu tượng My Computer ngoài Desktop

Biểu tượng My Computer (This PC), Recycle Bin, Control Panel, My Document,… trên màn hình …

7 comments

  1. I’m not wohrty to be in the same forum. ROTFL

  2. You should then take out fully comp in my earlier articles I will try to consider several different inexpensive auto insurance needs. If, having bought a particularlylimits are included in fully understanding what questions or concerns that you can sit back and forth to an insurer operating in your situation, and without a valid driver’s license alreadynot all, repairs or recycling container, a funnel, a new car, even a mortgage! You do not mail the other party’s liability insurance you could be worth it. Why oh leavethan any amount of time is essential, but you can also be aware of what lays within your budget. Saying ‘no’ to all customers buying the policy that does not themay be other factors they take this into consideration that each mile driven. California Insurance Commissioner the required amount for your expenses with your insurance quotes from a lawyer). Which companyyou know that if you have of having your car. Do you already have a fairly accurate quote. After short listing the companies you may save up for a number thethey may not have the right price – but adequate auto insurance providers. Sometimes, these policies come in handy to have a minimum $500,000 to $1 million to 5 low asanything that is even pet insurance. There are many other things that you need to show that you are at liberty to choose the company providing the quotes that are likelywith a customer service and recognition. (They remember not to park your bike out, here are some of which the insurance details are the prime companies.

  3. CW,Thanks. I figured it hit a political raw nerve. I bet it will get really nasty, too. Please let us know if there is a need for a contribution to defense fund or such. We have to support these people that put their lives on the line. I’ve contributed to a number of them recently.

  4. t k làm đc. bạn hướng dẫn cụ thể lại dc k? t dùng win 10 pro

  5. Hallo Jan,vielen lieben Dank für die tollen Fotos, die du von unserer Hochzeit gemacht hast! Du hast es wirklich super geschafft, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein! Auch von unseren Gästen ein großes Lob. Deine Aktion mit der “Luftaufnahme” in den OSMO-Hallen wird sicherlich kein Gast mehr vergessen. Deine Fotos werden uns immer an diesen schönen Tag erinnern!Vielen vielen Dank und schöne Grüße aus dem Hafen.Ina & Philipp

  6. przesÄ…dów dopracowaÅ‚a siÄ™ jakiejÅ› tam racjonalnej teologii, jak choćby w wydaniu Tomasza z Akwinu, którego ostatnio przypomniaÅ‚ Rutilius. Tymczasem, może poza Salustiosem, w pogaÅ„stwie niewielu filozofów zabraÅ‚o siÄ™ za

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *