Trang chủ / Đề thi – Đáp án Đại học – CĐ (page 5)

Đề thi – Đáp án Đại học – CĐ

Đề thi đáp án đại học cao đẳng các năm

Đáp án đề thi môn Địa Lí khối C năm 2010

Môn Địa Lí là môn thi cuối  cùng của các thí sinh khối C. Sau khi thi  xong môn Địa vài giờ sẽ  có đáp án để các bạn tham khảo. Đáp  án chính xác nhất sẽ  được bộ công bố sau khi kết thúc khối thi (có thể  là chiều nay sẽ có).Đề thi môn địa 2010Đáp án môn địa 2010

Xem tiếp »

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010

Môn Tiếng Anh (Anh văn – Ngoại ngữ) là môn thi cuối cùng của các thí sinh khối D. Sau khi thi  xong môn Tiếng Anh vài giờ sẽ có đáp án để các bạn tham khảo. Đáp  án chính xác nhất sẽ được bộ công bố sau khi kết thúc khối thi (có thể  là chiều nay sẽ có).Đáp án chính thức …

Xem tiếp »

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2010

Môn hóa học là môn thi cuối cùng của các thí sinh khối B. Sau khi thi xong môn hóa vài giờ sẽ có đáp án để các bạn tham khảo. Đáp án chính xác nhất sẽ được bộ công bố sau khi kết thúc khối thi (có thể là chiều nay sẽ có).Đề thi môn hóa các mã đề: …

Xem tiếp »