Trang chủ / E-Books (page 3)

E-Books

Thư viện sách, các giáo trình, bài giảng điện tử

PHP 5 Power Programming

PHP 5 Power Programming Prentice Hall PTR Publishing | ISBN: 013147149X | Oct 27, 2004 | PDF | 692 pages | 9 Mb * Expert PHP 5 programming techniques, direct from PHP 5 co-creator and key developers * Definitive coverage of the PHP object model, design patterns, XML/SOAP integration, and more * Solid introduction and expert insights into performance tuning, …

Xem tiếp »

Giáo trình môn lập trình căn bản C – Đại học Cần Thơ

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các …

Xem tiếp »