Home / Đề thi - Đáp án THPT / Đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD-ĐT

Đáp án, đề thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD-ĐT

Chiều nay 4-6-2009, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính  thức và đề thi các  môn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2009. Tuổi  Trẻ Online  xin gửi đến các bạn thí sinh và quý phụ huynh toàn bộ  các đáp án và đề  thi này.

TIẾNG ANH

  

* Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao

Đáp  án môn tiếng Anh  – chương trình chuẩn và nâng cao
– Đề thi  tiếng Anh – chương  trình chuẩn và nâng cao
+ Mã  đề 139
+ Mã  đề 195
+ Mã  đề 246
+ Mã  đề 294
+ Mã  đề 374
+ Mã  đề 418
+ Mã  đề 487
+ Mã  đề 567
+ Mã  đề 641
+ Mã  đề 713
+ Mã  đề 853
+ Mã  đề 952

* Tiếng Anh hệ 3 năm

Đáp  án môn tiếng Anh – hệ  3 năm
– Đề thi tiếng Anh – hệ 3 năm
+ Mã  đề 160
+ Mã  đề 196
+ Mã  đề 205
+ Mã  đề 378
+ Mã  đề 430
+ Mã  đề 486
+ Mã  đề 584
+ Mã  đề 641
+ Mã  đề 709
+ Mã  đề 781
+ Mã  đề 895
+ Mã  đề 975

TIẾNG PHÁP

* Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao

Đáp  án môn tiếng Pháp  – chương trình chuẩn và nâng cao
– Đề thi  tiếng Pháp – chương  trình chuẩn và nâng cao
+ Mã  đề 143
+ Mã  đề 236
+ Mã  đề 328
+ Mã  đề 495
+ Mã  đề 573
+ Mã  đề 602
+ Mã  đề 683
+ Mã  đề 750
+ Mã  đề 796
+ Mã  đề 864
+ Mã  đề 937
+ Mã  đề 971

* Tiếng Pháp hệ 3 năm

Đáp  án môn tiếng Pháp – hệ 3  năm
– Đề thi tiếng Pháp – hệ 3 năm
+  Mã  đề 192
+ M&atilde
;  đề 257

+ Mã  đề 351
+ Mã  đề 407
+ Mã  đề 482
+ Mã  đề 514
+ Mã  đề 635
+ Mã  đề 687
+ Mã  đề 718
+ Mã  đề 854
+ Mã  đề 913
+ Mã  đề 946

TIẾNG NGA

* Tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cao

Đáp  án môn tiếng Nga –  chương trình chuẩn và nâng cao
– Đề thi  tiếng Nga – chương trình  chuẩn và nâng cao
+ Mã  đề 159
+ Mã  đề 182
+ Mã  đề 296
+ Mã  đề 307
+ Mã  đề 381
+ Mã  đề 402
+ Mã  đề 529
+ Mã  đề 597
+ Mã  đề 640
+ Mã  đề 752
+ Mã  đề 813
+ Mã  đề 935

* Tiếng Nga hệ 3 năm

Đáp  án môn tiếng Nga – hệ 3  năm
– Đề thi tiếng Nga – hệ 3 năm
+ Mã  đề 184
+ Mã  đề 197
+ Mã  đề 236
+ Mã  đề 378
+ Mã  đề 420
+ Mã  đề 508
+ Mã  đề 562
+ Mã  đề 694
+ Mã  đề 713
+ Mã  đề 748
+ Mã  đề 836
+ Mã  đề 951

TIẾNG ĐỨC

Đáp  án môn tiếng Đức
–  Đề thi tiếng Đức
+ Mã  đề 173
+ Mã  đề 264
+ Mã  đề 275
+ Mã  đề 368
+ Mã  đề 419
+ Mã  đề 547
+ Mã  đề 608
+ Mã  đề 635
+ Mã  đề 723
+ Mã  đề 854
+ Mã  đề 931
+ Mã  đề 972

TIẾNG NHẬT

–  Đáp  án môn tiếng Nhật
–  Đề thi tiếng Nhật
+ Mã  đề 146
+ Mã  đề 195
+ Mã  đề 278
+ Mã  đề 317
+ Mã  đề 385
+ Mã  đề 425
+ Mã  đề 576
+ Mã  đề 627
+ Mã  đề 735
+ Mã  đề 842
+ Mã  đề 918
+ Mã  đề 931

TIẾNG TRUNG  QUỐC

Đáp  án môn tiếng Trung Quốc
–  Đề thi tiếng Trung Quốc
+ Mã  đề 137
+ Mã  đề 273
+ Mã  đề 386
+ Mã  đề 415
+ Mã  đề 472
+ Mã  đề 590
+ Mã  đề 639
+ Mã  đề 718
+ Mã  đề 725
+ Mã  đề 824
+ Mã  đề 960
+ Mã  đề 978

NGỮ VĂN

Hướng  dẫn chấm môn Văn – hệ  giáo dục THPT
Đề  thi Văn – hệ giáo dục  THPT

Hướng  dẫn chấm môn Văn – hệ  giáo dục thường xuyên
Đề  thi Văn – hệ giáo dục  thường xuyên

LỊCH  SỬ

Hướng  dẫn chấm môn Lịch sử –  hệ giáo dục THPT
Đề  thi Lịch sử – hệ giáo  dục THPT

ĐỊA LÝ

Hướng  dẫn chấm môn Địa lý  – hệ giáo dục THPT
Đề  thi Địa lý – hệ giáo dục  THPT

Hướng  dẫn chấm môn Địa lý –  hệ giáo dục thường xuyên
Đề  thi Địa lý – hệ giáo dục  thường xuyên

TOÁN

Hướng  dẫn chấm môn Toán –  hệ giáo dục THPT
Đề  thi Toán – hệ giáo dục  THPT

Hướng  dẫn chấm môn Toán –  hệ giáo dục thường xuyên
Đề  thi Toán – hệ giáo dục  thường xuyên

VẬT LÝ

* Vật lý giáo dục THPT

Đáp  án môn Vật lý – hệ giáo  dục THPT
– Đề thi Vật lý – hệ giáo dục  THPT
+ Mã  đề 134
+ Mã  đề 205
+ Mã  đề 243
+ Mã  đề 325
+ Mã  đề 486
+ Mã  đề 563
+ Mã  đề 617
+ Mã  đề 674
+ Mã  đề 709
+ Mã  đề 819
+ Mã  đề 923
+ Mã  đề 975

* Vật lý giáo dục thường xuyên

  

Đáp  án môn Vật lý – hệ giáo  dục thường xuyên
– Đề thi Vật lý – hệ  giáo dục thường xuyên
+  Mã  đề 126
+ Mã  đề 250
+ Mã  đề 381
+ Mã  đề 485
+ Mã  đề 497
+ Mã  đề 582
+ Mã  đề 639
+ Mã  đề 691
+ Mã  đề 759
+ Mã  đề 804
+ Mã  đề 936
+ Mã  đề 941

HÓA HỌC

Đáp  án môn Hóa học – hệ  giáo dục thường xuyên
– Đề thi Hóa học – hệ  giáo dục thường xuyên
+  Mã  đề 195
+ Mã  đề 261
+ Mã  đề 294
+ Mã  đề 362
+ Mã  đề 437
+ Mã  đề 491
+ Mã  đề 584
+ Mã  đề 614
+ Mã  đề 703
+ Mã  đề 796
+ Mã  đề 851
+ Mã  đề 925

SINH HỌC

* Sinh học giáo dục THPT

Đáp  án môn Sinh học – hệ  giáo dục THPT
– Đề thi Sinh học – hệ giáo  dục THPT
+ Mã  đề 159
+ Mã  đề 260
+ Mã  đề 317
+ Mã  đề 368
+ Mã  đề 405
+ Mã  đề 493
+ Mã  đề 570
+ Mã  đề 637
+ Mã  đề 715
+ Mã  đề 729
+ Mã  đề 850
+ Mã  đề 947

* Sinh học giáo dục thường xuyên

  

Đáp  án môn Sinh học – hệ  giáo dục thường xuyên
– Đề thi Sinh học –  hệ giáo dục thường  xuyên
+ Mã  đề 168
+ Mã  đề 283
+ Mã  đề 360
+ Mã  đề 392
+ Mã  đề 462
+ Mã  đề 527
+ Mã  đề 573
+ Mã  đề 635
+ Mã  đề 746
+ Mã  đề 791
+ Mã  đề 825
+ Mã  đề 948

TUỔI TRẺ  ONLINE

About Experience

Check Also

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2012

Sáng ngày 04/06/2012 các thí sinh của chúng ta thi môn Toán đây là ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *