Đáp án và đề thi chính thức năm 2010 của Bộ GD-ĐT khối A

0 0

Năm nay bộ giáo dục đã công bố đề thi và đáp án chính thức các môn thi khối A sớm hơn năm 2009, để các thí sinh có thể so sánh kết quả làm bài.

1. Đáp án và đề thi chính thức môn Toán khối A năm 2010
Download here

2. Đề  thi và đáp án chính thức môn lý tất cả các mã đề:  136, 357, 485, 642, 716, 927 khối A năm 2010
Download here

3. Đề thi  và đáp án môn Hóa tất cả các mã đề 253, 419, 596, 684, 728, 815  khối A năm 2010
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.