Trang chủ / Tag Archives: ép kiểu

Tag Archives: ép kiểu

Ép kiểu dữ liệu trên PHP

Như chúng ta đã biết, tất cả các biến PHP đều có kiểu dữ liệu riêng. Kiểu dữ liệu của biến sẽ được tự động xác định bởi giá trị đặt vào biếnVí dụ : $a=1 // $a là kiểu integer$a=1.2 // Bây giờ, nó là kiểu double$a="1" // Và bây giờ nó là kiểu string a. Chuyển kiểu chuỗi …

Xem tiếp »