Home / Tag Archives: php

Tag Archives: php

Ép kiểu dữ liệu trên PHP

Như chúng ta đã biết, tất cả các biến PHP đều có kiểu dữ liệu riêng. Kiểu dữ liệu của biến sẽ được tự động xác định bởi giá trị đặt vào biếnVí dụ : $a=1 // $a là kiểu integer$a=1.2 // Bây giờ, nó là kiểu double$a="1" // Và …

Read More »

PHP 5 Power Programming

PHP 5 Power Programming Prentice Hall PTR Publishing | ISBN: 013147149X | Oct 27, 2004 | PDF | 692 pages | 9 Mb * Expert PHP 5 programming techniques, direct from PHP 5 co-creator and key developers * Definitive coverage of the PHP object model, design patterns, XML/SOAP integration, and …

Read More »