Tin Hot
Home / Windows / Video hướng dẫn tạo file Ghost và bung file Ghost

Video hướng dẫn tạo file Ghost và bung file Ghost

Phương pháp Ghost win ngày nay đã rất phổ biến trong việc giúp backup lại hệ thống một cách nhanh chóng với đầy đủ các phần mềm cũng như driver đã được cài trước đó. Bằng cách này bạn có thể cài đặt nhiều máy tính có cấu hình giống nhau một cách nhanh chóng.
Nhằm giúp bạn nào chư biết cách ghost win bạn có thể xem 2 đoạn video hướng dẫn dưới đây.

Bài hướng dẫn này được thực hiện trên đĩa Hiren’s BootCD 10

Hướng dẫn tạo file Ghost


Hướng dẫn bung Ghost

Nhận xét ở đây

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>