2 Service làm Windows khởi động chậm khi bị Disable

0 0

Error Reporting Service
Event Log
xem nó có bị vô hiệu (Disable) không nhé . Nếu như nó đã bị Disable thì hãy bật lại nó ở chế độ tự động ( Automatic ) và khởi động lại máy để thấy kết quả hen :thank: . Lưu ý là 2 Service này “song kiếm hợp bích” nên bạn phải bật cả 2 về chế độ Automatic

Have Fun :cafe:

Leave A Reply

Your email address will not be published.