7 Quick Fix – Sửa nhanh 108 lỗi trong windows7

0 69

7 Quick Fix 2.0 là phần mềm chuyên sửa các lỗi thường gặp trên win7 . 108 lỗi thường gặp được phân thành 6 vùng riêng biệt.

1/ Enable/Disable Stuff : Bật/tắt một số chức năng hệ thống cơ bản như Task Manager, Registry , Command Prompt,…

2/ Restore Missing Stuff : Khôi phục các thành phần như DVD Drive, Pictures Default Icon,….

3/ Performance Issue: Các vấn đề liên quan đến hiệu suất của hệ thống như tốc độ tắt máy, tắt các tác vụ bị treo,…

4/ Errors and Crashes : Sửa các lỗi dựa trên các thông báo lỗi do windows đưa ra…

5/ Tweaks : Thêm một số các chức năng nâng cao như thêm Copy to, Move to,.. vào menu chuột phải,…

6/ Associations : Khôi phục các biểu tượng mặc định của hệ thống.

Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.