Home / JavaScript

JavaScript

Lập trình JavaScript, ứng dụng trên trang web

Code Popup không bị trình duyệt chặn

Hi các bạn. Hầu như đa số người lướt web đều không muốn mình bị quấy rầy bởi các (Popup) tự động hiện lên khi truy cập vào trang web nào đó. Tuy nhiên đứng ở góc độ của người quản trị trang web (Webmaster) thì popup là hình thức …

Read More »