Home / Lập Trình

Lập Trình

Bài viết liên quan đến các ngôn ngữ lập trình

Ép kiểu dữ liệu trên PHP

Như chúng ta đã biết, tất cả các biến PHP đều có kiểu dữ liệu riêng. Kiểu dữ liệu của biến sẽ được tự động xác định bởi giá trị đặt vào biếnVí dụ : $a=1 // $a là kiểu integer$a=1.2 // Bây giờ, nó là kiểu double$a="1" // Và …

Read More »

Tạo chữ ngược bằng JavaScript

Tạo chữ ngược để cho người khác khó đọc cũng là một trong những thoái quen của các teen 9x ngày nay. Nếu bạn viết chữ ngược bằng tay một cách thuần thục thì phải công nhận bạn tài thật . Nhưng nếu thực hiện trên máy tính thì công …

Read More »