Home / SEO

SEO

Search Engine Optimization. Thủ thuật tối ưu hóa trang web với công cụ tìm kiếm

Plugin SEO title tag for bo-blog

Theo yêu cầu của một số bạn dùng bo-blog nên hôm nay Minit sẽ Publish thêm một Plugin nho nhỏ dành cho bo-blog mang tên “vseotitle” (đặt tên đại đó mà :d ). Tác dụng chính của Plugin này là giúp bo-blog cải thiện khả năng tìm kiếm đối với …

Read More »

Google PageRank những điều cần biết

Pagerank là một chỉ số quan trọng để so sánh tầm quan trọng giữa các website, chính xác hơn là giữa các Page. Mỗi lần Googe update PR cho các site hay hạ bậc PR của site nào đó to to là lập tức lại xôn xao thành đề tài …

Read More »