Home / Tin tức / Điểm chuẩn của Trường Đại Học Cần Thơ năm 2008

Điểm chuẩn của Trường Đại Học Cần Thơ năm 2008

Đây là bảng điểm chuẩn năm 2007 – 2008 các ngành của đại học cần thơ dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm .
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

110

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 &n
bsp;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  < /tr>  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Các ngành đào tạo

  

  

Mã ngành

  

  

Khối

  

  

Chỉ tiêu 2008

  

  

Điểm chuẩn 2007

  

  

Điểm chuẩn 2008

  

  

Hệ Đại học

  

  

SP Toán học

  

  

101

  

  

A

  

  

60

  

  

19,0

  

  

17,0

  

  

SP Toán – Tin học

  

  

102

  

  

A

  

  

60

  

  

18,5

  

  

14,0

  

  

Toán ứng dụng (thống kê)

  

  

103

  

  

A

  

  

60

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

SP Vật lý

  

  

104

  

  

A

  

  

60

  

  

15,5

  

  

16,0

  

  

SP Vật lý – Tin học

  

  

105

  

  

A

  

  

60

  

  

17,0

  

  

13,0

  

  

SP Vật lý – Công nghệ

  

  

106

  

  

A

  

  

50

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

SP Giáo dục tiểu học

  

  

107

  

  

A

  

  

50

  

  

16,5

  

  

14,5

  

  

D1

  

  

14,5

  

  

14,5

  

  

Cơ khí chế tạo máy

  

  

108

  

  

A

  

  

70

  

  

15,5

  

  

14,5

  

  

Cơ khí chế biến

  

  

109

  

  

A

  

  

80

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Cơ khí giao thông

  

  

A

  

  

70

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Xây dựng công trình thủy

  

  

111

  

  

A

  

  

70

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  

  

112

  

  

A

  

  

120

  

  

18,0

  

  

15,0

  

  

Xây dựng cầu đường

  

  

113

  

  

A

  

  

70

  

  

15,0

  

  

13,5

  

  

Kỹ thuật môi trường

  

  

114

  

  

A

  

  

80

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Điện tử

  

  

115

  

  

A

  

  

150

  

  

17,0

  

  

15,0

  

  

Kỹ thuật điện

  

  

116

  

  

A

  

  

120

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Cơ điện tử

  

  

117

  

  

A

  

  

70

  

  

15,0

  

  

13,5

  

  

Quản lý công nghiệp

  

  

118

  

  

A

  

  

70

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Công nghệ thông tin

  

  

119

  

  

A

  

  

320

  

  

18,5

  

  

14,5

  

  

Công nghệ thực phẩm

  

  

201

  

  

A

  

  

90

  

  

19,0

  

  

13,5

  

  

Chế biến thủy sản

  

  

202

  

  

A

  

  

100

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

SP Hóa học

  

  

203

  

  

A, B

  

  

50

  

  

23,0

  

  

18,0

  

  

Hóa học

  

  

204

  

  

A, B

  

  

80

  

  

18,5

  

  

20,0

  

  

Công nghệ hóa học

  

  

205

  

  

A

  

  

70

  

  

18,5

  

  

13,5

  

  

SP Sinh học

  

  

301

  

  

B

  

  

60

  

  

19,0

  

  

19,5

  

  

SP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp

  

  

302

  

  

B

  

  

60

  

  

17,5

  

  

17,5

  

  

Sinh học

  

  

303

  

  

B

  

  

60

  

  

15,5

  

  

18,5

  

  

Công nghệ sinh học

  

  

304

  

  

A, B

  

  

100

  

  

22,0

  

  

19,0

  

  

Chăn nuôi

  

  

305

  

  

B

  

  

130

  

  

15,0

  

  

15,0

  

  

Thú y

  

  

306

  

  

B

  

  

110

  

  

16,5

  

  

17,5

  

  

Nuôi trồng thủy sản

  

  

307

  

  

B

  

  

120

  

  

19,0

  

  

17,5

  

  

Bệnh học thủy sản

  

  

308

  

  

B

  

  

80

  

  

15,0

  

  

17,5

  

  

Sinh học biển

  

  

309

  

  

B

  

  

60

  

  

15,0

  

  

15,5

  

  

Trồng trọt

  

  

310

  

  

B

  

  

180

  

  

15,0

  

  

15,0

  

  

Nông học

  

  

311

  

  

B

  

  

120

  

  

15,0

  

  

16,0

  

  

Hoa viên – cây cảnh

  

  

312

  

  

B

  

  

60

  

  

15,0

  

  

15,0

  

  

Bảo vệ thực vật

  

  

313

  

  

B

  

  

80

  

  

16,5

  

  

18,5

  

  

Khoa học môi trường

  

  

314

  

  

A

  

  

100

  

  

19,0

  

  

17,5

  

  

B

  

  

  

  

19,5

  

  

Khoa học đất

  

  

315

  

  

B

  

  

70

  

  

15,0

  

  

15,0

  

  

Kinh tế học

  

  

401

  

  

A

  

  

80

  

  

16,5

  

  

14,5

  

  

D1

  

  

145

  

  

14,5

  

  

Kế toán

  

  

402

  

  

A

  

  

230

  

  

18,0

  

  

15,5

  

  

D1

  

  

16,0

  

  

15,5

  

  

Tài chính

  

  

403

  

  

A

  

  

250

  

  

19,0

  

  

18,5

  

  

D1

  

  

17,0

  

  

18,5

  

  

Quản trị kinh doanh

  

  

404

  

  

A

  

  

220

  

  

18,0

  

  

16,5

  

  

D1

  

  

16,0

  

  

16,5

  

  

Kinh tế nông nghiệp

  

  

405

  

  

A

  

  

210

  

  

15,0

  

  

13,0  

  

D1

  

  

13,0

  

  

13,0

  

  

Kinh tế ngoại thương

  

  

406

  

  

A

  

  

120

  

  

19,0

  

  

16,5

  

  

D1

  

  

17,0

  

  

16,5

  

  

Nông nghiệp

  

  

407

  

  

A

  

  

100

  

  

15,0

  

  

14,0

  

  

B

  

  

 &n
bsp;

  

16,0

  

  

Quản lý đất đai

  

  

408

  

  

A

  

  

100

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Quản lý nghề cá

  

  

409

  

  

A

  

  

60

  

  

15,0

  

  

13,0

  

  

Luật

  

  

501

  

  

A

  

  

250

  

  

16,5

  

  

15,5

  

  

C

  

  

15,5

  

  

16,5

  

  

SP Ngữ văn

  

  

601

  

  

C

  

  

60

  

  

15,0

  

  

18,0

  

  

Ngữ văn

  

  

602

  

  

C

  

  

120

  

  

14,0

  

  

15,5

  

  

SP Lịch sử

  

  

603

  

  

C

  

  

60

  

  

14,0

  

  

16,5

  

  

SP Địa lý

  

  

604

  

  

C

  

  

60

  

  

14,5

  

  

17,0

  

  

SP Giáo dục công dân

  

  

605

  

  

C

  

  

60

  

  

14,0

  

  

14,0

  

  

Du lịch

  

  

606

  

  

C

  

  

80

  

  

15,0

  

  

17,5

  

  

D1

  

  

14,0

  

  

16,5

  

  

SP Anh văn

  

  

701

  

  

D1

  

  

60

  

  

16,5

  

  

17,0

  

  

Cử nhân Anh văn

  

  

751

  

  

D1

  

  

130

  

  

14,0

  

  

15,5

  

  

Thông tin – Thư viện

  

  

752

  

  

D1

  

  

70

  

  

13,0

  

  

13,0

  

  

SP tiếng Pháp

  

  

703

  

 &nbsp
;

D3

  

  

50

  

  

13,0

  

  

13,0

  

  

SP Thể dục thể thao

  

  

901

  

  

T

  

  

60

  

  

25,5

  

  

23,5

  

  

Hệ Cao đẳng

  

  

Cao đẳng Tin học

  

  

C65

  

  

A

  

  

120

  

  

12,0

  

  

10,0

  

  

  

Nguồn : Đại Học Cần Thơ

Download here

About Experience

Check Also

[Tuyển dụng] Tuyển cộng tác viên viết bài trên canthoit.info có lương

Xin chào các bạn đang xem bài viết này. Tình hình là canthoit.info đã hoạt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *