Ebooks Windows 8 cho người mới

0 0


Trong khi màn hình hướng dẫn và video có thể được lựa chọn tốt để có được một cách tổng quan nhanh chóng về các tính năng mới của Windows 8, một số người dùng có thể thích ebooks thay vào đó giải thích tất cả các khái niệm một cách chi tiết hơn. Một số ebook miễn phí Windows 8  phát hành trong hai tuần qua, thường để thúc đẩy hệ điều hành riêng của mình hoặc các thiết bị mới.

Đây là một phiên bản đặc biệt  Windows 8 for Dummies cuốn sách dành cho các nhà sản xuất máy tính Dell. Bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web của Dell để tải về Windows 8 ebook hoặc xem nó trực tuyến. Cuốn sách có 147 trang và cung cấp các chương sau đây:

1. The new start screen
2. The traditional desktop
3. Storage: internal, external and in the sky
4. Working with apps
5. Engaging the social apps
6. Getting connected and having fun through the start screen
7. Ten things you’ll hate about Windows 8 (and how to fix them)

Cuốn sách bắt đầu với một giới thiệu ngắn về làm thế nào để đọc các cuốn sách và sử dụng thông tin trong nó. Tác giả cung cấp những thông tin cho người sử dụng chuột, bàn phím và màn hình cảm ứng cho mỗi phương thức nhập liệu được trình bày trong cuốn sách.

Chương quan trọng nhất của cuốn sách là một trong trang đầu tiên , vì nó giới thiệu màn hình bắt đầu (Start menu Metro )với tất cả các tính năng mới của nó. Nó cũng giải thích làm thế nào để đi đến màn hình truyền thống  và đi vào chi tiết về những thay đổi trong chương thứ hai. Nó bao gồm các dấu hiệu khởi động , màn hình bắt đầu hoạt động như thế nào, làm thế nào để làm việc với thanh Charms mới, làm thế nào bạn có thể tải các chạy các phần mềm truyền thống, và làm thế nào bạn có thể kiểm tra các ứng dụng miễn phí.

Không nên mất quá nhiều thời gian để đọc ebook, ebook có chứa hình ảnh và ảnh chụp màn hình cho bạn dễ hiểu hơn. Ebook cũng hướng dẫn như ứng dụng xã hội, thiết lập email, lịch, và thêm tài khoản.

Cuốn sách cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về Windows 8 và phần lớn các tính năng mới mà bạn sẽ gặp phải.
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.