Hiện danh sách Play list trong Window media player

0 1

À thì ra là nó nằm chổ cái mũi tên nhỏ ngay mục Now Playing

Leave A Reply

Your email address will not be published.