Plugin SEO title tag for bo-blog

0 2

Theo yêu cầu của một số bạn dùng bo-blog nên hôm nay Minit sẽ Publish thêm một Plugin nho nhỏ dành cho bo-blog mang tên “vseotitle” (đặt tên đại đó mà :d ).

Tác dụng chính của Plugin này là giúp bo-blog cải thiện khả năng tìm kiếm đối với các từ khóa bằng tiếng việt không dấu trên Google (đa số là tìm bằng từ khóa không có dấu).
Nguyên tắc hoạt đồng của Plugin vseotitle” là xử lý và thêm vào sau tiêu đề bài viết có dấu (trong thẻ title –

Leave A Reply

Your email address will not be published.