Home / SEO / Plugin SEO title tag for bo-blog

Plugin SEO title tag for bo-blog

Theo yêu cầu của một số bạn dùng bo-blog nên hôm nay Minit sẽ Publish thêm một Plugin nho nhỏ dành cho bo-blog mang tên “vseotitle” (đặt tên đại đó mà :d ).

Tác dụng chính của Plugin này là giúp bo-blog cải thiện khả năng tìm kiếm đối với các từ khóa bằng tiếng việt không dấu trên Google (đa số là tìm bằng từ khóa không có dấu).
Nguyên tắc hoạt đồng của Plugin vseotitle” là xử lý và thêm vào sau tiêu đề bài viết có dấu (trong thẻ title – ) một tiêu đề không có dấu nữa để tăng thêm lượng từ khóa (keyword).<br />Trong bài viết này mình sẽ không nói nhiều về vấn đề SEO và tầm ảnh hưởng của Plugin này. Nhưng nếu bạn nào thấy nó cần thiết thì cứ download về và sử dụng thôi ha.<br /><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="http://upload.canthoit.info/hinh/vseo.JPG" class="aligncenter size-full" style="border: 0px;" alt><noscript><img class="aligncenter size-full" style="border: 0px;" src="http://upload.canthoit.info/hinh/vseo.JPG" alt=""/></noscript><br />Cách cài đặt thì cũng bình thường như các Plugin khác của bo-blog. Sau khi cài đặt xong bạn vào thử một bài viết nào đó và nhìn lên thanh tiêu đề của trình duyệt web để thấy sự thay đồi.<br /><a href="http://www.ziddu.com/download/11603560/vseotitle.zip.html" target="_blank"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="http://canthoit.info/download.png" alt="Download here" border="0"><noscript><img src="http://canthoit.info/download.png" alt="Download here" border="0"/></noscript></a></p> </div><!-- .entry /--> <span style="display:none"><a href="https://canthoit.info/tag/plugin-bo-blog/" rel="tag">plugin bo-blog</a> <a href="https://canthoit.info/tag/seo-2/" rel="tag">seo</a></span> <span style="display:none" class="updated">2010-09-09</span> <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="https://canthoit.info/author/min/" title="Đăng bởi Experience" rel="author">Experience</a></strong></div> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://canthoit.info/?p=828" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Plugin+SEO+title+tag+for+bo-blog&url=https://canthoit.info/?p=828" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://canthoit.info/?p=828&name=Plugin+SEO+title+tag+for+bo-blog" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://canthoit.info/?p=828&title=Plugin+SEO+title+tag+for+bo-blog" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://canthoit.info/?p=828&title=Plugin+SEO+title+tag+for+bo-blog" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://canthoit.info/?p=828&description=Plugin+SEO+title+tag+for+bo-blog&media=" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://canthoit.info/tag/plugin-bo-blog/" rel="tag">plugin bo-blog</a> <a href="https://canthoit.info/tag/seo-2/" rel="tag">seo</a></p> <section id="author-box"> <div class="block-head"> <h3>About Experience </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="author-bio"> <div class="author-avatar"> </div><!-- #author-avatar --> <div class="author-description"> </div><!-- #author-description --> <div class="author-social flat-social"> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </section><!-- #author-box --> <div class="post-navigation"> <div class="post-previous"><a href="https://canthoit.info/code-popup-khong-bi-trinh-duyet-chan/" rel="prev"><span>Previous</span> Code Popup không bị trình duyệt chặn</a></div> <div class="post-next"><a href="https://canthoit.info/game-line-98-online/" rel="next"><span>Next</span> Game line 98 online</a></div> </div><!-- .post-navigation --> <div id="comments"> <div id="comments-box"> <div class="block-head"> <h3 id="comments-title">9 comments </h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <ol class="commentlist"> <li id="comment-6992"> <div class="comment even thread-even depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://www.giaiphapso.info' rel='external nofollow' class='url'>Mr. Giải Pháp Số</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-6992"> 19/09/2010 at 10:07 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>Cám ơn bạn nhé!<br />Mình sẽ test thử xem thế nào!</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-6992' data-commentid="6992" data-postid="828" data-belowelement="comment-6992" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến Mr. Giải Pháp Số'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-6993"> <div class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://123yeu.org' rel='external nofollow' class='url'>Jack</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-6993"> 25/09/2010 at 10:30 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>Chắc là test cho vui thôi, chứ thấy bác ấy đang dùng WP :clap: </p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-6993' data-commentid="6993" data-postid="828" data-belowelement="comment-6993" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến Jack'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-6994"> <div class="comment even thread-even depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://ndlove.net' rel='external nofollow' class='url'>Kevin</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-6994"> 02/10/2010 at 12:33 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>mình dùng plugin của bạn nhưng sao lúc mình cài xong , click vào bài viết thì nó vẫn có dạng <a href="http://domain/read.php?id" rel="nofollow">http://domain/read.php?id</a> chứ nó không thay bằng title không dấu bạn àh .</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-6994' data-commentid="6994" data-postid="828" data-belowelement="comment-6994" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến Kevin'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> <ul class="children"> <li id="comment-6996"> <div class="comment byuser comment-author-min bypostauthor odd alt depth-2 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn">Minit</cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-6996"> 02/10/2010 at 12:57 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>Cái này là plugin giúp thêm phần tiêu đề không dấu vào thẻ title chứ không phải thay đổi đường dẫn URL của trang web. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trên thanh tiêu đề của trình duyệt.</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-6996' data-commentid="6996" data-postid="828" data-belowelement="comment-6996" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến Minit'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> </ul><!-- .children --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-6995"> <div class="comment even thread-odd thread-alt depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://www.sieuthidogo.net' rel='external nofollow' class='url'>do go dong ky</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-6995"> 02/07/2011 at 1:13 Sáng</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>cảm ơn bạn vì chi sẻ thu vị, mình đang tìm hiểu về nó</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-6995' data-commentid="6995" data-postid="828" data-belowelement="comment-6995" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến do go dong ky'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-28589"> <div class="comment odd alt thread-even depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://accesstobim.gq/lu/' rel='external nofollow' class='url'>TO</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-28589"> 22/05/2015 at 5:50 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>But with his all-new iOS and Android app you can now listen in on some of his exclusive<br /> mixes at any time of the day!</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-28589' data-commentid="28589" data-postid="828" data-belowelement="comment-28589" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến TO'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-804520"> <div class="comment even thread-odd thread-alt depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://atto.asia/shop/' rel='external nofollow' class='url'>寫字樓傢俬</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-804520"> 07/02/2017 at 8:20 Sáng</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>Many of the modern pieces take inspiration from the classical designs of the 1960s and 1970s.</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-804520' data-commentid="804520" data-postid="828" data-belowelement="comment-804520" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến 寫字樓傢俬'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-885620"> <div class="comment odd alt thread-even depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='http://Www.Azflomotion.com/viewtopic.php?id=2463' rel='external nofollow' class='url'>pandora nyc apple charm</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-885620"> 05/06/2018 at 12:16 Sáng</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>We absolutely love your blog and find almost all of your post’s<br /> to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to<br /> write content for you personally? I wouldn’t<br /> mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards<br /> to here. Again, awesome website!</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-885620' data-commentid="885620" data-postid="828" data-belowelement="comment-885620" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến pandora nyc apple charm'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li id="comment-948356"> <div class="comment even thread-odd thread-alt depth-1 comment-wrap" > <div class="comment-avatar"></div> <div class="comment-content"> <div class="author-comment"> <cite class="fn"><a href='https://justpaste.it/8fq55' rel='external nofollow' class='url'>경기출장홈타이</a></cite> <div class="comment-meta commentmetadata"><a href="https://canthoit.info/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#comment-948356"> 02/06/2021 at 3:34 Chiều</a></div><!-- .comment-meta .commentmetadata --> <div class="clear"></div> </div> <p>The sensual massage has been used since the nice outdated days and even has been specified in the book of suggestion as a camouflage in foreplay.<br /> Saving money on a superb cup of joe is essential when you<br /> started making it at dwelling to do just that.</p> <p>They may just be sure you get all the comfort related to an excellent massage.<br /> Your therapist will start with a gentle, dry body brushing<br /> designed to assist your lymphatic system’s detoxification course of adopted<br /> by a cool-stone facial massage to relieve congested sinuses and complications.<br /> A massage gun may be able to exchange dear massage appointments or heckling your gym accomplice that will help you stretch, but nutrients from a balanced food plan, sleep, and getting correct hydration are nonetheless essential<br /> to the muscle progress and recovery course of. With the assistance given from skilled masseuses, the body can simply release<br /> endorphins. It is performed to stimulate the therapeutic nature of the reflexes found in the extremities,<br /> bringing steadiness to the body by restoring circulation by way of<br /> the nervous system. The most common rubbing type is Swedish<br /> massage which is completed on the entire physique and rejuvenates your complete<br /> purposeful system.</p> </div> <div class="reply"><a rel='nofollow' class='comment-reply-link' href='#comment-948356' data-commentid="948356" data-postid="828" data-belowelement="comment-948356" data-respondelement="respond" aria-label='Phản hồi đến 경기출장홈타이'>Trả lời</a></div><!-- .reply --> </div><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> </ol> </div> </div><!-- #comments-box --> <div class="clear"></div> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/plugin-seo-title-tag-for-bo-blog/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3> <form action="https://canthoit.info/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='828' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="11b472b4da" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="179"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div class="widget" id="tabbed-widget"> <div class="widget-container"> <div class="widget-top"> <ul class="tabs posts-taps"> <li class="tabs"><a href="#tab2">Recent</a></li><li class="tabs"><a href="#tab1">Popular</a></li><li class="tabs"><a href="#tab3">Comments</a></li><li class="tabs"><a href="#tab4">Tags</a></li> </ul> </div> <div id="tab2" class="tabs-wrap"> <ul> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/ac-quy-su-dung-cho-bo-luu-dien-cho-may-tinh-giai-phap-bao-ve-du-lieu-cua-ban/">Ắc quy sử dụng cho bộ lưu điện cho máy tính giải pháp bảo vệ dữ liệu của bạn</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>18/09/2021</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://canthoit.info/doan-ma-troll-lam-may-nguoi-dung-iphone-bi-loi/" rel="bookmark"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-55x55.jpg" width="55" height="55" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-150x150.jpg 150w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-300x292.jpg 300w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8.jpg 543w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px"><noscript><img width="55" height="55" src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-55x55.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-150x150.jpg 150w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8-300x292.jpg 300w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/ios-8.jpg 543w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://canthoit.info/doan-ma-troll-lam-may-nguoi-dung-iphone-bi-loi/">Đoạn mã troll làm máy người dùng iPhone bị lỗi</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>29/05/2015</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://canthoit.info/cach-dang-anh-dong-gif-len-facebook/" rel="bookmark"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-55x55.jpg" width="55" height="55" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Đăng ảnh động gif trên Facebook" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px"><noscript><img width="55" height="55" src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-55x55.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Đăng ảnh động gif trên Facebook" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/2015-05-29-11_49_15-1-Facebook-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://canthoit.info/cach-dang-anh-dong-gif-len-facebook/">Cách đăng ảnh động gif lên Facebook</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>29/05/2015</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://canthoit.info/fix-loi-mail-lotus-notes-loading-please-wait/" rel="bookmark"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-55x55.jpg" width="55" height="55" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Lotus Notes 8.5 Loading... Please wait" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px"><noscript><img width="55" height="55" src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-55x55.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Lotus Notes 8.5 Loading... Please wait" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/lotus_notes_loading-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://canthoit.info/fix-loi-mail-lotus-notes-loading-please-wait/">Fix lỗi mail Lotus Notes Loading Please wait</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>04/05/2015</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://canthoit.info/fix-loi-khong-cai-duoc-ung-dung-tren-android/" rel="bookmark"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-55x55.png" width="55" height="55" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Không có đủ dung lượng trên điện thoại" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-55x55.png 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-150x150.png 150w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-325x330.png 325w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px"><noscript><img width="55" height="55" src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-55x55.png" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Không có đủ dung lượng trên điện thoại" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-55x55.png 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-150x150.png 150w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/Screenshot_2015-05-03-23-09-43-325x330.png 325w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://canthoit.info/fix-loi-khong-cai-duoc-ung-dung-tren-android/">Fix lỗi không cài được ứng dụng trên Android</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>04/05/2015</span> </li> </ul> </div> <div id="tab1" class="tabs-wrap"> <ul> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/tao-anh-avatar-truc-tuyen-theo-ten-minh/">Tạo ảnh avatar trực tuyến theo tên mình</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>16/04/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/tao-anh-avatar-truc-tuyen-theo-ten-minh/#comments">381</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/">Nhạc chờ độc cho thuê bao di động Viettel</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>15/01/2010</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/#comments">302</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/nhung-bai-nhac-dance-hot-nhat-vol-1/">Những bài nhạc Dance hot nhất – Vol 1</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>06/04/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/nhung-bai-nhac-dance-hot-nhat-vol-1/#comments">281</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/hinh-be-xuan-mai-14-tuoi-day-tin-hok/">Hình “Bé” Xuân Mai 14 tuổi đây – Tin hok ??</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>03/07/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/hinh-be-xuan-mai-14-tuoi-day-tin-hok/#comments">208</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/album-tron-doi-ben-em-9-ly-hai/">Album Trọn Đời Bên Em 9 – Lý Hải</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11/01/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/album-tron-doi-ben-em-9-ly-hai/#comments">167</a></span> </li> </ul> </div> <div id="tab3" class="tabs-wrap"> <ul> <li> <div class="post-thumbnail" style="width:55px"> </div> <a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/#comment-949672"> نمایندگی کن در کرج: its so go0d... </a> </li> <li> <div class="post-thumbnail" style="width:55px"> </div> <a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/#comment-949671"> نمایندگی اخوان در کرج: thanks that was a good site... </a> </li> <li> <div class="post-thumbnail" style="width:55px"> </div> <a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/#comment-948925"> تعمیر هود درسا: it was useful... </a> </li> <li> <div class="post-thumbnail" style="width:55px"> </div> <a href="https://canthoit.info/beach-head-2003-game-ban-sung-sieu-kinh-dien/#comment-948699"> Minhle: tải về không chạy được... </a> </li> <li> <div class="post-thumbnail" style="width:55px"> </div> <a href="https://canthoit.info/cach-dang-anh-dong-gif-len-facebook/#comment-948402"> cửa thép chống cháy: Cũng tốt lắm... </a> </li> </ul> </div> <div id="tab4" class="tabs-wrap tagcloud"> <a href="https://canthoit.info/tag/de-thi/" class="tag-cloud-link tag-link-663 tag-link-position-1" style="font-size: 8pt;">đề thi</a> <a href="https://canthoit.info/tag/dap-an/" class="tag-cloud-link tag-link-664 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;">đáp án</a> <a href="https://canthoit.info/tag/thu-thuat-2/" class="tag-cloud-link tag-link-458 tag-link-position-3" style="font-size: 8pt;">thủ thuật</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-7/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-4" style="font-size: 8pt;">windows 7</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-2/" class="tag-cloud-link tag-link-72 tag-link-position-5" style="font-size: 8pt;">windows</a> <a href="https://canthoit.info/tag/dai-hoc/" class="tag-cloud-link tag-link-296 tag-link-position-6" style="font-size: 8pt;">đại học</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-8/" class="tag-cloud-link tag-link-1196 tag-link-position-7" style="font-size: 8pt;">windows 8</a> <a href="https://canthoit.info/tag/truyen-cuoi-2/" class="tag-cloud-link tag-link-67 tag-link-position-8" style="font-size: 8pt;">truyện cười</a> <a href="https://canthoit.info/tag/google/" class="tag-cloud-link tag-link-91 tag-link-position-9" style="font-size: 8pt;">google</a> <a href="https://canthoit.info/tag/wallpaper/" class="tag-cloud-link tag-link-223 tag-link-position-10" style="font-size: 8pt;">wallpaper</a> <a href="https://canthoit.info/tag/facebook/" class="tag-cloud-link tag-link-697 tag-link-position-11" style="font-size: 8pt;">facebook</a> <a href="https://canthoit.info/tag/phan-mem/" class="tag-cloud-link tag-link-77 tag-link-position-12" style="font-size: 8pt;">phần mềm</a> <a href="https://canthoit.info/tag/nhac-hot/" class="tag-cloud-link tag-link-267 tag-link-position-13" style="font-size: 8pt;">nhạc hot</a> <a href="https://canthoit.info/tag/internet-2/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-14" style="font-size: 8pt;">internet</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-xp/" class="tag-cloud-link tag-link-95 tag-link-position-15" style="font-size: 8pt;">windows xp</a> <a href="https://canthoit.info/tag/hinh-nen-2/" class="tag-cloud-link tag-link-146 tag-link-position-16" style="font-size: 8pt;">hình nền</a> <a href="https://canthoit.info/tag/tin-tuc/" class="tag-cloud-link tag-link-166 tag-link-position-17" style="font-size: 8pt;">tin tức</a> <a href="https://canthoit.info/tag/android/" class="tag-cloud-link tag-link-934 tag-link-position-18" style="font-size: 8pt;">android</a> <a href="https://canthoit.info/tag/yahoo/" class="tag-cloud-link tag-link-112 tag-link-position-19" style="font-size: 8pt;">yahoo</a> <a href="https://canthoit.info/tag/thi-dai-hoc/" class="tag-cloud-link tag-link-633 tag-link-position-20" style="font-size: 8pt;">thi đại học</a> <a href="https://canthoit.info/tag/photoshop/" class="tag-cloud-link tag-link-156 tag-link-position-21" style="font-size: 8pt;">photoshop</a> <a href="https://canthoit.info/tag/hai-huoc/" class="tag-cloud-link tag-link-286 tag-link-position-22" style="font-size: 8pt;">hài hước</a> <a href="https://canthoit.info/tag/game/" class="tag-cloud-link tag-link-454 tag-link-position-23" style="font-size: 8pt;">game</a> <a href="https://canthoit.info/tag/google-chrome/" class="tag-cloud-link tag-link-1265 tag-link-position-24" style="font-size: 8pt;">google chrome</a> <a href="https://canthoit.info/tag/girl-xinh-2/" class="tag-cloud-link tag-link-65 tag-link-position-25" style="font-size: 8pt;">girl xinh</a> </div> </div> </div><!-- .widget /--> <div id="author_post_widget-2" class="widget widget_author_posts"><div class="widget-top"><h4>By Experience</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li><a href="https://canthoit.info/ac-quy-su-dung-cho-bo-luu-dien-cho-may-tinh-giai-phap-bao-ve-du-lieu-cua-ban/" rel="bookmark" title="Ắc quy sử dụng cho bộ lưu điện cho máy tính giải pháp bảo vệ dữ liệu của bạn">Ắc quy sử dụng cho bộ lưu điện cho máy tính giải pháp bảo vệ dữ liệu của bạn</a></li> <li><a href="https://canthoit.info/doan-ma-troll-lam-may-nguoi-dung-iphone-bi-loi/" rel="bookmark" title="Đoạn mã troll làm máy người dùng iPhone bị lỗi">Đoạn mã troll làm máy người dùng iPhone bị lỗi</a></li> <li><a href="https://canthoit.info/cach-dang-anh-dong-gif-len-facebook/" rel="bookmark" title="Cách đăng ảnh động gif lên Facebook">Cách đăng ảnh động gif lên Facebook</a></li> <li><a href="https://canthoit.info/fix-loi-mail-lotus-notes-loading-please-wait/" rel="bookmark" title="Fix lỗi mail Lotus Notes Loading Please wait">Fix lỗi mail Lotus Notes Loading Please wait</a></li> <li><a href="https://canthoit.info/fix-loi-khong-cai-duoc-ung-dung-tren-android/" rel="bookmark" title="Fix lỗi không cài được ứng dụng trên Android">Fix lỗi không cài được ứng dụng trên Android</a></li> </ul> <a href="https://canthoit.info/author/min/"> All Posts (466)</a> </div></div><!-- .widget /--><div id="archives-2" class="widget widget_archive"><div class="widget-top"><h4>Lưu trữ</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <label class="screen-reader-text" for="archives-dropdown-2">Lưu trữ</label> <select id="archives-dropdown-2" name="archive-dropdown" onchange='document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;'> <option value="">Chọn tháng</option> <option value='https://canthoit.info/2021/09/'> Tháng Chín 2021  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2015/05/'> Tháng Năm 2015  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2015/03/'> Tháng Ba 2015  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2015/01/'> Tháng Một 2015  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/11/'> Tháng Mười Một 2014  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/10/'> Tháng Mười 2014  (6)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/09/'> Tháng Chín 2014  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/08/'> Tháng Tám 2014  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/04/'> Tháng Tư 2014  (2)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/03/'> Tháng Ba 2014  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/02/'> Tháng Hai 2014  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2014/01/'> Tháng Một 2014  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/12/'> Tháng Mười Hai 2013  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/11/'> Tháng Mười Một 2013  (6)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/09/'> Tháng Chín 2013  (7)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/08/'> Tháng Tám 2013  (10)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/07/'> Tháng Bảy 2013  (12)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/06/'> Tháng Sáu 2013  (22)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/05/'> Tháng Năm 2013  (27)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/04/'> Tháng Tư 2013  (13)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/03/'> Tháng Ba 2013  (19)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/02/'> Tháng Hai 2013  (23)</option> <option value='https://canthoit.info/2013/01/'> Tháng Một 2013  (37)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/12/'> Tháng Mười Hai 2012  (2)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/11/'> Tháng Mười Một 2012  (30)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/10/'> Tháng Mười 2012  (21)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/09/'> Tháng Chín 2012  (30)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/08/'> Tháng Tám 2012  (11)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/07/'> Tháng Bảy 2012  (11)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/06/'> Tháng Sáu 2012  (9)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/04/'> Tháng Tư 2012  (20)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/03/'> Tháng Ba 2012  (37)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/02/'> Tháng Hai 2012  (34)</option> <option value='https://canthoit.info/2012/01/'> Tháng Một 2012  (4)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/12/'> Tháng Mười Hai 2011  (31)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/11/'> Tháng Mười Một 2011  (27)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/10/'> Tháng Mười 2011  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/09/'> Tháng Chín 2011  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/08/'> Tháng Tám 2011  (2)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/07/'> Tháng Bảy 2011  (10)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/06/'> Tháng Sáu 2011  (6)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/05/'> Tháng Năm 2011  (1)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/04/'> Tháng Tư 2011  (8)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/03/'> Tháng Ba 2011  (7)</option> <option value='https://canthoit.info/2011/01/'> Tháng Một 2011  (8)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/12/'> Tháng Mười Hai 2010  (7)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/11/'> Tháng Mười Một 2010  (12)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/10/'> Tháng Mười 2010  (6)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/09/'> Tháng Chín 2010  (11)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/08/'> Tháng Tám 2010  (9)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/07/'> Tháng Bảy 2010  (20)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/06/'> Tháng Sáu 2010  (11)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/05/'> Tháng Năm 2010  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/04/'> Tháng Tư 2010  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/03/'> Tháng Ba 2010  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/02/'> Tháng Hai 2010  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2010/01/'> Tháng Một 2010  (5)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/12/'> Tháng Mười Hai 2009  (3)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/11/'> Tháng Mười Một 2009  (15)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/10/'> Tháng Mười 2009  (2)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/09/'> Tháng Chín 2009  (9)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/08/'> Tháng Tám 2009  (11)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/07/'> Tháng Bảy 2009  (30)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/06/'> Tháng Sáu 2009  (21)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/05/'> Tháng Năm 2009  (27)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/04/'> Tháng Tư 2009  (40)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/03/'> Tháng Ba 2009  (23)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/02/'> Tháng Hai 2009  (22)</option> <option value='https://canthoit.info/2009/01/'> Tháng Một 2009  (25)</option> <option value='https://canthoit.info/2008/12/'> Tháng Mười Hai 2008  (63)</option> <option value='https://canthoit.info/2008/11/'> Tháng Mười Một 2008  (54)</option> <option value='https://canthoit.info/2008/10/'> Tháng Mười 2008  (40)</option> <option value='https://canthoit.info/2008/09/'> Tháng Chín 2008  (1)</option> </select> </div></div><!-- .widget /--><div id="nav_menu-3" class="widget widget_nav_menu"><div class="widget-top"><h4>Liên kết</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><div class="menu-lien-ket-container"><ul id="menu-lien-ket" class="menu"><li id="menu-item-2174" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2174"><a href="https://deminlo.com/san-pham/voi-hoa-sen-tang-ap-vsn8-phun-nuoc-manh-tiet-kiem/">Vòi hoa sen tăng áp</a></li> <li id="menu-item-1518" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1518"><a href="http://gameflash.vn/">Game Flash</a></li> </ul></div></div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="posts-list-widget-2" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Có thể bạn chưa xem </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <ul> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/download-va-su-dung-facebook-messenger-tren-may-tinh/">Download và sử dụng Facebook messenger trên máy tính</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19/03/2013</span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/wallpaper-valentines-day/">Wallpaper Valentines Day</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>05/02/2009</span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/them-tinh-nang-kiem-duyet-bai-viet-cho-bo-blog/">Thêm tính năng kiểm duyệt bài viết cho Bo-blog</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>13/08/2010</span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/hoa-dai-quynh-nga/">Hoa dại – Quỳnh Nga</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>15/06/2009</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://canthoit.info/a-du-ro-len-tu-day/" rel="bookmark"><img src="https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif" data-lazy-src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-55x55.jpg" width="55" height="55" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Á đù - Lý Hải: Tiểu phẩm Ai tốt hơn" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px"><noscript><img width="55" height="55" src="https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-55x55.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="Á đù - Lý Hải: Tiểu phẩm Ai tốt hơn" srcset="https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-55x55.jpg 55w, https://canthoit.info/wp-content/uploads/a_du-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 55px) 100vw, 55px" /></noscript><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://canthoit.info/a-du-ro-len-tu-day/">Á đù rộ lên từ đây!?</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>29/01/2014</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="posts-list-widget-3" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Phổ biến nhất </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <ul> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/tao-anh-avatar-truc-tuyen-theo-ten-minh/">Tạo ảnh avatar trực tuyến theo tên mình</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>16/04/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/tao-anh-avatar-truc-tuyen-theo-ten-minh/#comments">381</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/">Nhạc chờ độc cho thuê bao di động Viettel</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>15/01/2010</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/nhac-cho-doc-cho-thue-bao-di-dong-viettel/#comments">302</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/nhung-bai-nhac-dance-hot-nhat-vol-1/">Những bài nhạc Dance hot nhất – Vol 1</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>06/04/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/nhung-bai-nhac-dance-hot-nhat-vol-1/#comments">281</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/hinh-be-xuan-mai-14-tuoi-day-tin-hok/">Hình “Bé” Xuân Mai 14 tuổi đây – Tin hok ??</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>03/07/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/hinh-be-xuan-mai-14-tuoi-day-tin-hok/#comments">208</a></span> </li> <li > <h3><a href="https://canthoit.info/album-tron-doi-ben-em-9-ly-hai/">Album Trọn Đời Bên Em 9 – Lý Hải</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11/01/2009</span> <span class="post-comments post-comments-widget"><i class="fa fa-comments"></i><a href="https://canthoit.info/album-tron-doi-ben-em-9-ly-hai/#comments">167</a></span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="tag_cloud-4" class="footer-widget widget_tag_cloud"><div class="footer-widget-top"><h4>Từ khóa</h4></div> <div class="footer-widget-container"><div class="tagcloud"><a href="https://canthoit.info/tag/android/" class="tag-cloud-link tag-link-934 tag-link-position-1" style="font-size: 12.558139534884pt;" aria-label="android (14 mục)">android</a> <a href="https://canthoit.info/tag/avatar/" class="tag-cloud-link tag-link-215 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="avatar (7 mục)">avatar</a> <a href="https://canthoit.info/tag/cao-dang/" class="tag-cloud-link tag-link-305 tag-link-position-3" style="font-size: 9.6279069767442pt;" aria-label="cao đẳng (9 mục)">cao đẳng</a> <a href="https://canthoit.info/tag/chuyen-che/" class="tag-cloud-link tag-link-169 tag-link-position-4" style="font-size: 10.279069767442pt;" aria-label="chuyện chế (10 mục)">chuyện chế</a> <a href="https://canthoit.info/tag/download/" class="tag-cloud-link tag-link-63 tag-link-position-5" style="font-size: 8pt;" aria-label="download (7 mục)">download</a> <a href="https://canthoit.info/tag/facebook/" class="tag-cloud-link tag-link-697 tag-link-position-6" style="font-size: 15.488372093023pt;" aria-label="facebook (22 mục)">facebook</a> <a href="https://canthoit.info/tag/firefox/" class="tag-cloud-link tag-link-730 tag-link-position-7" style="font-size: 9.6279069767442pt;" aria-label="firefox (9 mục)">firefox</a> <a href="https://canthoit.info/tag/game/" class="tag-cloud-link tag-link-454 tag-link-position-8" style="font-size: 11.418604651163pt;" aria-label="game (12 mục)">game</a> <a href="https://canthoit.info/tag/girl-xinh-2/" class="tag-cloud-link tag-link-65 tag-link-position-9" style="font-size: 10.93023255814pt;" aria-label="girl xinh (11 mục)">girl xinh</a> <a href="https://canthoit.info/tag/google/" class="tag-cloud-link tag-link-91 tag-link-position-10" style="font-size: 15.813953488372pt;" aria-label="google (23 mục)">google</a> <a href="https://canthoit.info/tag/google-chrome/" class="tag-cloud-link tag-link-1265 tag-link-position-11" style="font-size: 11.418604651163pt;" aria-label="google chrome (12 mục)">google chrome</a> <a href="https://canthoit.info/tag/hai-huoc/" class="tag-cloud-link tag-link-286 tag-link-position-12" style="font-size: 11.418604651163pt;" aria-label="hài hước (12 mục)">hài hước</a> <a href="https://canthoit.info/tag/hinh-nen-2/" class="tag-cloud-link tag-link-146 tag-link-position-13" style="font-size: 12.883720930233pt;" aria-label="hình nền (15 mục)">hình nền</a> <a href="https://canthoit.info/tag/hoc-tieng-anh-2/" class="tag-cloud-link tag-link-144 tag-link-position-14" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="học tiếng anh (8 mục)">học tiếng anh</a> <a href="https://canthoit.info/tag/idm/" class="tag-cloud-link tag-link-432 tag-link-position-15" style="font-size: 8pt;" aria-label="idm (7 mục)">idm</a> <a href="https://canthoit.info/tag/internet-2/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-16" style="font-size: 13.372093023256pt;" aria-label="internet (16 mục)">internet</a> <a href="https://canthoit.info/tag/khoi-b/" class="tag-cloud-link tag-link-657 tag-link-position-17" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="khối b (8 mục)">khối b</a> <a href="https://canthoit.info/tag/ly-hai/" class="tag-cloud-link tag-link-366 tag-link-position-18" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="lý hải (8 mục)">lý hải</a> <a href="https://canthoit.info/tag/microsoft/" class="tag-cloud-link tag-link-133 tag-link-position-19" style="font-size: 8pt;" aria-label="microsoft (7 mục)">microsoft</a> <a href="https://canthoit.info/tag/mon-toan/" class="tag-cloud-link tag-link-821 tag-link-position-20" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="môn toán (8 mục)">môn toán</a> <a href="https://canthoit.info/tag/meo-vat-2/" class="tag-cloud-link tag-link-106 tag-link-position-21" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="mẹo vặt (8 mục)">mẹo vặt</a> <a href="https://canthoit.info/tag/nhac-hot/" class="tag-cloud-link tag-link-267 tag-link-position-22" style="font-size: 13.860465116279pt;" aria-label="nhạc hot (17 mục)">nhạc hot</a> <a href="https://canthoit.info/tag/noel/" class="tag-cloud-link tag-link-130 tag-link-position-23" style="font-size: 8pt;" aria-label="noel (7 mục)">noel</a> <a href="https://canthoit.info/tag/photoshop/" class="tag-cloud-link tag-link-156 tag-link-position-24" style="font-size: 11.418604651163pt;" aria-label="photoshop (12 mục)">photoshop</a> <a href="https://canthoit.info/tag/phan-mem/" class="tag-cloud-link tag-link-77 tag-link-position-25" style="font-size: 14.511627906977pt;" aria-label="phần mềm (19 mục)">phần mềm</a> <a href="https://canthoit.info/tag/soft/" class="tag-cloud-link tag-link-1179 tag-link-position-26" style="font-size: 9.6279069767442pt;" aria-label="soft (9 mục)">soft</a> <a href="https://canthoit.info/tag/thi-dai-hoc/" class="tag-cloud-link tag-link-633 tag-link-position-27" style="font-size: 12.06976744186pt;" aria-label="thi đại học (13 mục)">thi đại học</a> <a href="https://canthoit.info/tag/thu-thuat-2/" class="tag-cloud-link tag-link-458 tag-link-position-28" style="font-size: 21.348837209302pt;" aria-label="thủ thuật (51 mục)">thủ thuật</a> <a href="https://canthoit.info/tag/tin-tuc/" class="tag-cloud-link tag-link-166 tag-link-position-29" style="font-size: 12.883720930233pt;" aria-label="tin tức (15 mục)">tin tức</a> <a href="https://canthoit.info/tag/truyen-cuoi-2/" class="tag-cloud-link tag-link-67 tag-link-position-30" style="font-size: 15.813953488372pt;" aria-label="truyện cười (23 mục)">truyện cười</a> <a href="https://canthoit.info/tag/tot-nghiep-thpt/" class="tag-cloud-link tag-link-812 tag-link-position-31" style="font-size: 8.8139534883721pt;" aria-label="tốt nghiệp thpt (8 mục)">tốt nghiệp thpt</a> <a href="https://canthoit.info/tag/viettel/" class="tag-cloud-link tag-link-121 tag-link-position-32" style="font-size: 10.93023255814pt;" aria-label="viettel (11 mục)">viettel</a> <a href="https://canthoit.info/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-66 tag-link-position-33" style="font-size: 8pt;" aria-label="việt nam (7 mục)">việt nam</a> <a href="https://canthoit.info/tag/wallpaper/" class="tag-cloud-link tag-link-223 tag-link-position-34" style="font-size: 15.488372093023pt;" aria-label="wallpaper (22 mục)">wallpaper</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-2/" class="tag-cloud-link tag-link-72 tag-link-position-35" style="font-size: 18.093023255814pt;" aria-label="windows (32 mục)">windows</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-7/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-36" style="font-size: 19.395348837209pt;" aria-label="windows 7 (39 mục)">windows 7</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-8/" class="tag-cloud-link tag-link-1196 tag-link-position-37" style="font-size: 16.627906976744pt;" aria-label="windows 8 (26 mục)">windows 8</a> <a href="https://canthoit.info/tag/windows-xp/" class="tag-cloud-link tag-link-95 tag-link-position-38" style="font-size: 13.372093023256pt;" aria-label="windows xp (16 mục)">windows xp</a> <a href="https://canthoit.info/tag/yahoo/" class="tag-cloud-link tag-link-112 tag-link-position-39" style="font-size: 12.06976744186pt;" aria-label="yahoo (13 mục)">yahoo</a> <a href="https://canthoit.info/tag/yahoo-messenger/" class="tag-cloud-link tag-link-407 tag-link-position-40" style="font-size: 10.279069767442pt;" aria-label="yahoo messenger (10 mục)">yahoo messenger</a> <a href="https://canthoit.info/tag/youtube/" class="tag-cloud-link tag-link-187 tag-link-position-41" style="font-size: 9.6279069767442pt;" aria-label="youtube (9 mục)">youtube</a> <a href="https://canthoit.info/tag/dap-an/" class="tag-cloud-link tag-link-664 tag-link-position-42" style="font-size: 22pt;" aria-label="đáp án (56 mục)">đáp án</a> <a href="https://canthoit.info/tag/dai-hoc/" class="tag-cloud-link tag-link-296 tag-link-position-43" style="font-size: 17.116279069767pt;" aria-label="đại học (28 mục)">đại học</a> <a href="https://canthoit.info/tag/dai-hoc-2012/" class="tag-cloud-link tag-link-1226 tag-link-position-44" style="font-size: 10.279069767442pt;" aria-label="đại học 2012 (10 mục)">đại học 2012</a> <a href="https://canthoit.info/tag/de-thi/" class="tag-cloud-link tag-link-663 tag-link-position-45" style="font-size: 22pt;" aria-label="đề thi (56 mục)">đề thi</a></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://canthoit.info/feed/" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2021, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/js/jquery.sonar.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/plugins/lazy-load/js/lazy-load.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/plugins/q2w3-fixed-widget/js/q2w3-fixed-widget.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/themes/sahifa/js/search.js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://canthoit.info/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js'></script> </body> </html>