Tin Hot
Home / Tư Liệu / Tài liệu học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

Tài liệu học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

Một số giáo trình, đề cương, câu hỏi và câu trả lời về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin:

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

Đề cương: Các câu hỏi – trả lời về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

Giáo trình học có ảnh minh họa sinh động

câu hỏi và bài tậpMáy tính bảng Apple iPad Mini 2 16GB 4G (Xám) 15.588.000 VND
Giá 6.939.000 VND
Nhận xét ở đây

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

3 comments

  1. 1 tu ban xan xuat co cau tao huu co la 1/4 sau mot vong chu chuyen loi nhuan thu duoc la 10ngandola ti suat loi nhuan 40% gia tri thang du de tich luy la 60% loi nhuan chj phi san xuat chuyen het gia tri vao san pham gia ca = hia trincau tao huu co ti suat gia tri thag du khong thay doi trong tai san xuat hay tinha, so von dau tu tu ban bo ra dau tu cho v va C ……… b,ti suat gia tri thag du cua tu ban d………c,luong gia tri san pham tao thanh sau 1 vong chu chuyen cua tu ban do

  2. There’s definately a great deal to know about this topic.
    I love all the points you made.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>