Đáp án, đề thi tuyển sinh Cao Đẳng 2009 của Bộ GD-ĐT các khối A,B,C,D

0 49

Chiều ngày 16-7-2009, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức và đề thi các môn thi tuyển sinh cao đẳng 2009 các khối khối A, B, C, D như sau :

Khối A:

TOÁN khối A

– Đáp án môn Toán khối A

– Đề thi môn Toán khối A

VẬT LÝ khối A

Đáp án môn Vật lý

Download here

– Đề thi môn Vật lý
+ Mã đề 139
+ Mã đề 297
+ Mã đề 384
+ Mã đề 458
+ Mã đề 681
+ Mã đề 842

HÓA HỌC khối A

– Đáp án môn Hóa học

Download here
– Đề thi môn Hóa học
+ Mã đề 182
+ Mã đề 275
+ Mã đề 351
+ Mã đề 492
+ Mã đề 648
+ Mã đề 956

——————————————–

Khối B:

SINH HỌC khối B

– Đáp án môn Sinh học

Download here

– Đề thi môn Sinh học
+ Mã đề 138
+ Mã đề 246
+ Mã đề 357
+ Mã đề 493
+ Mã đề 685
+ Mã đề 918

TOÁN khối B

– Đáp án môn Toán khối B

Download here
– Đề thi môn Toán khối B

HÓA HỌC khối B

– Đáp án môn Hóa học

Download here
– Đề thi môn Hóa học
+ Mã đề 168
+ Mã đề 259
+ Mã đề 314
+ Mã đề 472
+ Mã đề 637
+ Mã đề 815

——————————————–

Khối C

NGỮ VĂN khối C

– Đáp án môn Ngữ văn khối C
– Đề thi môn Ngữ văn khối C

LỊCH SỬ khối C

– Đáp án môn Lịch sử
– Đề thi môn Lịch sử

ĐỊA LÝ khối C

– Đáp án môn Địa lý
– Đề thi môn Địa lý

——————————————–

Khối D

NGỮ VĂN khối D

– Đáp án môn Ngữ văn khối D
– Đề thi môn Ngữ văn khối D

TOÁN khối D

– Đáp án môn Toán khối D
– Đề thi môn Toán khối D

TIẾNG ANH khối D

– Đáp án môn tiếng Anh
– Đề thi tiếng Anh:
+ Mã đề 165
+ Mã đề 237
+ Mã đề 351
+ Mã đề 428
+ Mã đề 613
+ Mã đề 862

TIẾNG NGA khối D

– Đáp án môn tiếng Nga
– Đề thi tiếng Nga:
+ Mã đề 164
+ Mã đề 247
+ Mã đề 315
+ Mã đề 438
+ Mã đề 619
+ Mã đề 935

TIẾNG PHÁP khối D

– Đáp án môn tiếng Pháp
– Đề thi tiếng Pháp:
+ Mã đề 137
+ Mã đề 263
+ Mã đề 358
+ Mã đề 479
+ Mã đề 618
+ Mã đề 952

TIẾNG TRUNG QUỐC khối D

– Đáp án môn tiếng Trung Quốc
– Đề thi tiếng Trung Quốc:
+ Mã đề 176
+ Mã đề 257
+ Mã đề 348
+ Mã đề 469
+ Mã đề 715
+ Mã đề 846

Theo TUỔI TRẺ ONLINE

Leave A Reply

Your email address will not be published.