Download font TCVN3 font ABC .VnTime font

0 85

Khi bạn mở một file một tài liệu tiếng việt nào đó (thông thường là file word, excel củ, được soạn thảo theo các bảng mã củ như VNI hay TCVN3) lên xem nhưng không đọc được vì chữ không hiển thị đúng như tiếng việt. Nguyên nhân là do máy tính bạn đang thiếu những font chữ được soạn và định dạng trong tập tin văn bản.
Để đọc được nội dung các văn bản đó bạn cần phải cài những font đang thiếu đó.

Tìm font thiếu ở đâu? Cách cài đặt font như thế nào?
– Bạn không cần phải xác định hết các font đang thiếu mà chỉ cần xác định văn bản bạn đang xem sử dụng bộ font thuộc bảng mã nào. Ví dụ bạn click chuột vào 1 chữ trong văn bản thấy nó hiện lên trong phần chọn font chữ là .VnTime hay bất kì font nào có tên bắt đầu bằng .Vn thì bộ font đó sẽ thuộc bảng mã TCVN3 (ABC), sau đó bạn tải bộ font  TCVN3 (ABC) trong bài viết này về máy để cài (có thể copy từ máy khác, hay tải ở đâu đó trên mạng cũng được). Nếu là font bắt đầu bằng chữ VNI- thì bạn cần download bộ font thuộc bảng mã VNI-Windows.
– Có nhiều cách để cài đặt font chữ: Tùy theo bạn download font về dưới dạng nào và font có được đóng gói để cài tự động không? Mình sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt font theo kiểu kinh điển là: Copy & Paste. Sau khi download font về máy có thể bạn cần giải nén ra để được các file có phần mở rộng (đuôi) .ttf, bạn hãy copy (CTRL+C) hết các font cần cài hoặc là chọn tất cả (CTRL+A) và dán (CTRL+V) vào thư mục C:WindowsFonts. Nếu trong lúc chọn font chữ .ttf mà bạn click chuột phải thấy chữ Install thì bạn bấm vào để cài đặt trực tiếp luôn mà không cần phải Copy & Paste.

Bộ font TCVN3 (font ABC) gồm khoản 105 font chữ bao gồm các font: .Vn3DH Normal, .VnArabia, .VnArabiaH, .VnArial, .VnArial Bold, .VnArial Bold Italic, .VnArial Italic, .VnArial Narrow, .VnArial Narrow Bold, .VnArial Narrow Italic, .VnArial NarrowH, .VnArialH, .VnArialH Bold, .VnArialH Bold Italic, .VnArialH Italic, .VnAristote Medium, .VnAristoteH Medium, .VnAvant, .VnAvant Bold, .VnAvant Bold Italic, .VnAvant Italic, .VnAvantH, .VnAvantH Bold, .VnAvantH Bold Italic, .VnAvantH Italic, .VnBahamasB Bold, .VnBahamasBH Bold, .VnBlack, .VnBlackH, .VnBodoni, .VnBodoniH, .VnBook Antiqua, .VnBook Antiqua Bold, .VnBook AntiquaH, .VnCentury Schoolbook, .VnCentury Schoolbook Bold, .VnCentury Schoolbook Bold Italic, .VnCentury Schoolbook Italic, .VnCentury SchoolbookH, .VnCentury SchoolbookH Bold, .VnCentury SchoolbookH Bold Italic, .VnCentury SchoolbookH Italic, .VnClarendon Normal, .VnClarendonH Normal, .VnCommercial Script Italic, .VnCommercial ScriptH Italic, .VnCooper Medium, .VnCooperH, .VnCourier New, .VnCourier New Bold, .VnCourier New Bold Italic, .VnCourier New Italic, .VnCourier NewH, .VnCourier NewH Bold, .VnCourier Normal, .VnExotic Normal, .VnExoticH Normal, .VnFree Medium, .VnFreeH Medium, .VnGothic Normal, .VnGothicH Normal, .VnHelvetIns Medium, .VnHelvetInsH Medium, .VnKoala, .VnKoalaH, .VnLincoln, .VnLincolnH, .VnLinus, .VnLinusH, .VnLucida sans, .VnMemorandum, .VnMemorandumH, .VnMonotype corsiva Italic, .VnMonotype corsivaH Italic, .VnMystical, .VnMysticalH, .VnPark Medium, .VnParkH Medium, .VnPresent Medium, .VnPresentH Medium, .VnRevue Medium, .VnRevueH Medium, .VnShelley Allegro, .VnSouthern, .VnSouthern Bold, .VnSouthern Bold Italic, .VnSouthern Italic, .VnSouthernH, .VnStamp Normal, .VnTeknical, .VnTeknicalH, .VnTifani Heavy Normal, .VnTifani HeavyH Normal, .VnTime, .VnTime Bold, .VnTime Bold Italic, .VnTime Italic, .VnTimeH, .VnTimeH Bold, .VnTimeH Bold Italic, .VnTimeH Italic, .VnUniverse Normal, .VnUniverseH Normal, .VnVogue Medium, .VnVogueH Medium
Link download bộ font TCVN3 ABC
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.