Giáo trình môn lập trình căn bản C – Đại học Cần Thơ

0 209

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng.

Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau:
– Khái niệm về ngôn ngữ lập trình.
– Khái niệm về kiểu dữ liệu
– Kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu).
– Khái niệm về giải thuật
– Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật.
– Ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật.
– Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C.
– Các kiểu dữ liệu trong C.
– Các lệnh có cấu trúc.
– Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C.
– Một số cấu trúc dữ liệu trong C.
Môn học lập trình căn bản được dùng để giảng dạy cho các sinh viên sau:

– Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tin học, Toán Tin, Lý Tin.
– Sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Điện tử (Viễn thông, Tự động hóa…)
Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, sinh viên cần phải có các kiến thức nền tảng sau:

– Kiến thức toán học.
– Kiến thức và kỹ năng thao tác trên máy tính.
Trong khuôn khổ 45 tiết, giáo trình được cấu trúc thành 2 phần
PHẦN 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

PHẦN 2: Giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình – Ngôn ngữ lập trình C

Chương 1 và  2: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình Turbo C & Các thành phần của ngôn ngữ C
Chương 3: Các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn
Chương 4: Các lệnh có cấu trúc
Chương 5: Chương trình con
Chương 6:Chương 6: Kiểu mảng
Chương 7: Kiểu con trỏ
Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự
Chương 9: Kiểu cấu trúc
Chương 10: Kiểu tập tin

Leave A Reply

Your email address will not be published.