Ông già người Sài Gòn nói tiếng anh như gió

2 137

Một ông già 60 tuổi người Sài Gòn có cái tên tiếng mỹ là Bill đang gặp gở và nói chuyện với một người nước ngoài một cách lưu lót và thông điệp cuối đoạn clip được ghi trên bàn tay của ông ta là một câu châm ngôn thật ý nghĩa: “The most beautiful things in the world can not been seen nor touched, but are felt in the heart” . Mình thật là ngưỡng mộ khả năng của ông ta :d . Nhưng nhìn ông ấy có vẻ hơi già so với tuổi 60 phải không các bạn .

2 Comments
  1. Phone Tracker Free says

    When you’re trying to spy on someone’s phone, you need to make sure the software isn’t found by them once it’s installed. https://www.mycellspy.com/tutorials/how-to-hide-spy-apps-and-track-other-phones-remotely/

  2. Phone Tracker Free says

    In order to completely clear your doubts, you can find out if your husband is cheating on you in real life in several ways, and assess what specific evidence you have before suspecting the other person is cheating.

Leave A Reply

Your email address will not be published.