Quản lý tài chính gia đình với phần mềm AVANHOME

0 13

AVANHOME là phần mềm miễn phí giúp người sử dụng có thể quản lý thu chi tiền của các thành viên trong gia đình từ đó dễ dàng xem lại thống kê báo cáo từ các số liệu đã nhập. Chương trình này sử dụng khá dễ dàng và thân thiện với người dùng Việt Nam phần mềm này từng được giới thiệu trên tạp chí E-chip (năm 2006).

Sau đây là bài giới thiệu về phần mềm này trên E-chip
Hiện nay có khá nhiều phần mềm quản lý thu chi gia đình, tuy nhiên đa phần là phần mềm nước ngoài nên có vẻ không phù hợp với cách chi tiêu của người Việt.
Vì thế Advan Home xuất hiện như một giải pháp thiết thực. Đây là một phần mềm Việt quản lý thu chi trong gia đình, chẳng những thế, phần mềm này còn có thể dùng quản lý tài chính cho các cửa hàng nhỏ không có nhu cầu định khoản. Advan Home hoàn toàn miễn phí, tương thích với mọi Windows.
Sau khi cài đặt thành công, để khởi động chương trình, bạn chọn Start > Programs > Advan System > Advan Home.
Khởi động xong, bạn có thể chọn “Mở dữ liệu mẫu” để tham khảo hoặc “Dữ liệu của tôi” để nhập số liệu mới vào.

Sau khi nhấn nút “Thực hiện” sẽ có một hộp thoại yêu cầu nhập tên đăng nhập (mặc định là Administrator) và mật khẩu (bỏ trống) để mở chương trình.
Trên chương trình bạn sẽ khai thác được những chức năng chính như:
– Khoản mục: Là danh mục dùng để khai báo các khoản chi tiêu trong gia đình (chi tiền điện, chi tiền học phí…).

– Phân nhóm: Dùng để phân loại các khoản tiêu dùng cũng như thu về. Việc phân nhóm có tác dụng kiểm soát được trong tháng mình chi cho nhóm nào bao nhiêu tiền.
+ Để thêm nhóm mới, bạn chọn nút “Thêm” sau đó nhập “Mã”, “Tên” khoản mục thu chi, thuộc nhóm nào trong danh mục nhóm và thuộc loại chi hay thu. Sau khi nhập xong nhấn nút “Lưu” để lưu dữ liệu hoặc nút “Hủy” để nhập lại.
+ Để xoá một nhóm đã nhập, bạn nhấn chuột lên tên nhóm, sau đó chọn nút “Hủy”.

– Việc thêm hoặc xoá một nhóm tương tự như với khoản mục.
– Thành viên: Bạn có thể thêm, bớt thành viên.
– Thu nhập: Đây là nơi cập nhật các khoản thu của gia đình.
+ Ngày tháng: ngày phát sinh thu nhập.
+ Khoản mục: khoản thu đó từ đâu.
+ Thành viên: khoản thu đó là của thành viên nào. Việc chỉ ra thành viên cho phép thống kê được trong tháng các thành viên đóng góp cho gia đình bao nhiêu tiền và từ những khoản nào.
+ Ghi chú: ghi thêm những lưu ý cần thiết, ô này có thể dùng hoặc không dùng.
Sau khi nhập xong, nhấn “Xem dữ liệu” để có thể xem lại dữ liệu vừa nhập.

– Chi tiêu: Dùng để cập nhật các khoản chi tiêu của gia đình trong tháng, chức năng của các ô tương tự như phần thu.
– Tìm kiếm: Xem thông tin chi tiêu trong quá khứ. Với màn hình tìm kiếm này người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu theo nhóm, theo khoản mục, theo thành viên… Ví dụ nếu tìm theo thành viên có thể biết được chi tiết thu chi của từng thành viên.

– Báo cáo: Gồm các báo cáo như tồn quỹ tiền mặt, phân tích thu chi gia đình… Các báo cáo có thể xem dưới nhiều góc độ khác nhau như báo cáo tồn quỹ của từng thành viên, xem theo khoản mục…

Link Download Advan Home 1.0
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.