Sách học Tiếng Anh ở nhà cho bé

0 139

Sách học Tiếng Anh ở nhà cho bé. Bạn có thể in chúng ra và với cá hình ảnh đầy màu sắc chắc chắn bé sẽ rất thích thú. Bộ ebook này có kèm theo file mp3 phát âm. Mình có in một file cho đứa cháo thấy nó rất thích. Hi vọng là có thể giúp bé học tốt Tiếng Anh. Nếu bạn có bé bi thì có thể down về dung thử xem sao.

Download Sách học Tiếng Anh ở nhà cho bé
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.