Thay đổi số lượng hàng ô gạch hiển thị trong màn hình  bắt đầu của Windows

0 0

Số lượng hàng ô gạch hiển thị trong màn hình  bắt đầu của Windows 8  được xác định bởi độ phân giải màn hình do  hệ điều hành xác định. Windows 8 sẽ hiển thị bốn hàng trên các màn hình với độ phân giải 1024 × 768, năm trên một màn hình với độ phân giải 1900 × 1080 và sáu trên 1920 × 1200 (độ phân giải màn hình). Các giá trị tiêu chuẩn có thể được sửa đổi trong Windows Registry để hàng nhiều hơn hoặc ít hơn cho phép hiển thị trên màn hình khởi động của hệ điều hành.

Nhấn Windows-Q để mở trình đơn tìm kiếm ứng dụng , nhập vào regedit và bấm vào kết quả để khởi động trình soạn thảo Registry của Windows. Chấp nhận các nhắc nhở UAC khi xuất hiện để tiếp tục.

Điều hướng đến khóa sau trong Registry HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionImmersiveShellGrid và xác định vị trí các Layout_MaximumRowCount giá trị bên phải.

Nếu nó không được liệt kê ở đó, phải nhấn phím phải và chọn New> DWORD (32-bit) từ menu để tạo ra các value mới có cùng tên. Kích đúp vào khóa mới sau đó và thay đổi giá trị của nó với số hàng mà bạn muốn làm việc trên màn hình bắt đầu.

Dưới đây là một danh sách các độ phân giải màn hình phổ biến và giá trị tối đa của hàng của chúng:

1024 × 768 và 1280 × 720: tối đa dòng 4
1440 × 900 và 1600 × 900: tối đa dòng 5
1280 × 1024, 1440 × 900 và 1900 × 1080 hàng: tối đa 6
1920 × 1200 hàng: tối đa 7
2560 × 1920: tối đa dòng 10

Lưu ý rằng bạn cần phải khởi động lại máy tính sau đó hoặc đăng nhập trên một lần nữa để các thay đổi có hiệu lực.

Leave A Reply

Your email address will not be published.