Mang Start menu trở lại Windows 8

0 64

Start8 là một trong các giải pháp yêu thích của tôi khi nó mang đến thêm  trình đơn menu Start truyền thống  quay trở lại hệ điều hành Windows 8 . . Stardock đã phát hành một phiên bản mới của Start8 1.01 y mang đến cho các cải tiến mới cho ứng dụng này . Tôi đã dùng thử và cảm thấy phần mầm thật tuyệt vời. Phần mềm có dung lượng nhỏ không tốn nhiều bộ nhớ.


Phần mềm bao gồm  chọn Windows 7 hoặc Windows 8 cho phong cách cho trình đơn bạn muốn, nút sẽ giống như các phím tắt mà bạn muốn được liệt kê trên trình đơn Start (ví dụ như Documents, Control Panel, Máy in, Administrative Tools), và làm thế nào bạn truy cập vào trình đơn bắt đầu và màn hình khởi động của Windows 8.

Start8 cung cấp thêm một số tính năng nhỏ mà tôi thực sự thích. Nó cho phép bạn cấu hình Windows-Key bên trái để mở trình đơn start trên máy tính để bàn và laptop, và cấm quyền Windows-Key để mở màn hình Start của Windows 8. Đây cũng là một trong các ứng dụng hiển thị cả hai ứng dụng cửa hàng Windows và các chương trình máy tính  trong trình đơn bắt đầu (Start menu), và cho phép bạn vô hiệu hóa góc nóng (các góc khi di chuột vào các góc trái và phải của màn hình) điều này tuyệt vời khi bạn làm việc với các ứng dụng toàn màn hình và nút đóng cửa).

Dưới đây gồm 2 phiên bản:

Mơi nhất Start8 1.01 (chưa có bản crack, dùng thử 30 ngày)
Download here

Bản Start8 1.0 (có bản crack):
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.