SystemPowerShortcuts – Thêm tắt máy với một cú nhấp chuột

0 0

Người dùng Windows truyền thống chuyển sang Windows 8 khi hệ điều hành ra mắt có thể phải đối mặt với các vấn đề thay đổi giao diện khi lần đầu tiên sử dụng. Với trình đơn bắt đầu mới, tùy chọn được sử dụng thường xuyên nhất để tắt máy, khởi động lại hoặc ngủ đông có sẵn nữa trên menu start như trước và trong khi những thứ khác đã được thêm vào như sử dụng Windows-C để đưa lên trình đơn Charms, nhấp vào cài đặt, sau đó chọn Setting, và sau đó tắt máy, Sleephay khởi động lại, như thế không thực sự thoải mái cho bạn.

Hoặc bạn có thể sử dụng Alt-F4 khi đang trên màn hình desktop để đưa lên các tùy chọn , sử dụng dòng lệnh, hoặc phím tắt địa điểm trên máy tính. Vậy có cách nào thêm các Icon tắt máy , khởi động lại ?

Trong giao diện Metro, một số các tùy chọn để thay đổi  không có sẵn cho bạn. Bạn có thể  không sử dụng Alt-F4 để đưa lên trình đơn tắt máy.

System Power Shortcuts

Chương trình miễn phí SystemPowerShortcuts cho phép thêm các phím tắt Shutdown, Restart… vào giao diện Metro, khi cần có thể được kích hoạt với một nhấp chuột duy nhất.

Xin lưu ý rằng Windows 8 có thể hiển thị một thông điệp cảnh báo trong quá trình cài đặt bằng cách sử dụng công nghệ SmartScreen của nó. Ở đây bạn cần phải bấm vào (Ok) để đưa lên các tùy chọn để tiếp tục với việc cài đặt của chương trình.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn tìm thấy các ô gạch mới được thêm vào giao diện Metro. Đó là:

Shutdown
Restart
Lock
Sleep
Hibernate
Sign – off
System Power Shortcut

Đương nhiên bạn có thể loại bỏ bất kỳ người trong số chúng với một kích chuột phải vào ô gạch và lựa chọn để loại bỏ nó từ màn hình bắt đầu. Bạn cũng có thể để di chuyển chúng đến một vị trí khác (các ô gạch đầu tiên), để truy cập chúng mà không cần phải di chuyển qua trang đầu tiên.

System Power Shortcut sẽ hiển thị một màn hình thay thế mà tất cả các tùy chọn power được hiển thị lại. Cũng có một tùy chọn để cấu hình tự động tắt máy của hệ thống tại một thời điểm cụ thể.

Xin lưu ý rằng chương trình này yêu cầu của Microsoft. Net Framework 4.0. Nó tương thích không chỉ với Windows 8, mà còn với Windows 7.
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.