WinMetro – Thêm màn hình Metro Windows 8 cho các phiên bản trước của Windows

0 0

Vậy àm thế nào để nó hoạt động? Bạn cài đặt Win Metro trên hệ thống của bạn giống như bất kỳ ứng dụng khác. Tin tốt là  nó không sửa đổi hoặc hack các tập tin hệ thống cốt lõi để thực hiện chức năng của nó có sẵn trên hệ điều hành. Bạn có thể khởi động Win Metro ngay lập tức với một màn hình tương tự như giao diện khởi động trên Windows 8 . Ở đây bạn tìm thấy các ô gạch liên kết với các tính năng như hình ảnh, thông tin thời tiết hoặc Tài chính, cũng như các phím tắt cho các ứng dụng mà bạn sử dụng thường xuyên trên hệ thống.

Một số ứng dụng chỉ làm việc tốt, giống như các ứng dụng thời tiết mà bạn nhìn thấy ở trên, trong khi những ứng dụng  khác, ví dụ Bing, cho thấy chỉ có một biểu tượng Ico và không có gì khác hơn. WinMetro là một phiên bản beta và nó cho thấy vào những thời điểm này nó cần một chút công việc trước khi phát hành phiên bản đầy đủ. Các lối tắt (Shortcut) còn lại mở các chương trình trên máy tính để theo cách cổ điển như trước.

Bạn có thể hiển thị thanh Charms với  phím tắt Windows-C tương tự như trên Windows 8 cả trong khi trong giao diện màn hình khởi động và trên giao diện Desktop. Ở đây bạn sẽ có được lựa chọn để chuyển sang màn hình bắt đầu mới, thực hiện tìm kiếm hoặc hiển thị các thiết lập của ứng dụng WinMetro.

Tìm kiếm không phải là ngay lập tức như trên Windows 8 nhưng cũng đủ nhanh, nó dựa trên thiết lập chỉ mục các vị trí bạn tìm kiếm bằng cách sử dụng Windows Search. Bạn có thể nhận thấy việc tim kiếm tăng trầm chậm.

Bar Charms sẽ mở ra khi bạn di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình (nhưng không phải phía trên như Windows 8).

Các phiên bản Beta của WinMetro có một vài hạn chế nêu dưới đây:

Bạn không thể thêm hoặc loại bỏ các ô gạch hoặc các phím tắt từ giao diện. Nó thực sự sẽ hữu ích nếu bạn có thể thêm các chương trình của riêng bạn.

Phím Windows không chuyển đổi giữa các màn hình bắt đầu và màn hình Desktop. Phím tắt bàn phím Windows-X được sử dụng để thay thế tính năng này.

Quá trình MetroBar đang chạy  nền ngay cả khi bạn lựa chọn trong các thiết lập để không chạy các chương trình trong chế độ nền để nó chỉ có thể được chấm dứt bằng tay.

WinMetro cho thấy nhiều hứa hẹn cho một ứng dụng beta, và nếu các nhà phát triển quản lý để giải quyết vài các hạn chế, nó có thể là một giải pháp hấp dẫn cho người dùng Windows XP, Vista hoặc Windows 7 , những người muốn làm việc với màn hình bắt đầu mới mà Windows 8 đang có.
Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.