Tối ưu hóa máy tính với CCleaner

0 14

Khi sử dụng máy tính một thời gian, các bạn sẽ thấy máy của mình chạy chậm đi. Có nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề đó, một trong những nguyên nhân chính là rác chương trình và rác hệ thống…
CCleaner là một chương trình rất hữu ích dành cho các bạn trong trường hợp này. CCleaner sẽ xóa những file rác không cần thiết của những trình duyệt web, các chương trình hệ thống, cũng như dọn dẹp lại registry, giảm nhẹ gánh nặng cho windows của bạn, quản lí gỡ bỏ các chương trình, quản lí các ứng dụng tự khởi động cùng windows..
Chương trình hoàn toàn miễn phí và gọn nhẹ.
Tìm hiểu thêm về chương trình:

Để dọn rác, các bạn chọn Analyze, sau khi quá trình phân tích hoàn tất, chọn Run Cleaner. Hoặc các bạn có thể chọn Run Cleaner từ đầu cũng không sao

Để dọn dẹp registry, các bạn chuyển sang tab dưới, rồi chọn Scan for Issues, sau đó mới chọn Fix Selected issues… Chương trình sẽ hỏi bạn muốn sao lưu dự phòng hay không. Các bạn nên chọn thư mục để lưu lại, đề phòng sự cố xảy ra với registry sau khi dọn dẹp.  Với lần dọn dẹp kế tiếp, các bạn có thể xóa bỏ file dự phòng của lần này.

Chương trình còn hỗ trợ chức năng gỡ bỏ ứng dụng…

… và cả chức năng quản lí các chương trình tự khởi động cùng windows

Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.