[Video] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware Workstation 8

0 108

VMware Workstation 8 là một phần mềm giả lập máy tính để bàn rất nổi tiếng của hãng VMware Inc. Nhân tiện bạn mình mới làm xong cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng nên mình xin được chia sẻ với các bạn.

Video hướng dẫn cài đặt.

[wpcc-iframe width=”500″ height=”284″ src=”https://web.archive.org/web/20220704062918if_/http://www.youtube.com/embed/owjMdDGx33U?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen]

Video hướng dẫn sử dụng.

[wpcc-iframe width=”500″ height=”284″ src=”https://web.archive.org/web/20220704062918if_/http://www.youtube.com/embed/vdHtnga5OgA?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen]

Download phần mềm.

Download here

Leave A Reply

Your email address will not be published.